June 20, 2011

Kenali Syiah Bhgn 7: Persamaan Syiah Imamiyah dengan Agama Yahudi

Bismillahir rahmaanir rahiim...

Semacam tidak boleh menerima tajuk di atas bukan? Tetapi PM mohon baca dahulu fakta-fakta di bawah, kemudian sama-sama kita buat kesimpulan.



PERSAMAAN AGAMA SYIAH IMAMIYAH/AL-RAFIDHAH DENGAN AGAMA YAHUDI

1. Yahudi telah mengubah isi kandungan Taurat, begitu juga Syiah yang mempunyai Al-Quran tersendiri selain Mashaf Uthmani iaitu “Mashaf Fatimah”. (Kasyf al-Asrar, hal: 143)

2. Yahudi menuduh Maryam puteri Imran berzina (Maryam:28), manakala Syiah pula melakukan perkara yang sama terhadap isteri Rasulullah saw iaitu ‘Aisyah ra (Tafsir Al-Qummi, II/34).

3. Yahudi mengatakan, “Kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja.” (Al-Baqarah: 80), Syiah pula dengan lebih dahsyat lagi telah mengatakan, “Api neraka telah diharamkan membakar setiap orang Syiah” (Fashl Kitab, hal.157- Kitab Syiah).

4. Yahudi meyakini bahawa Allah (padahal Dia Maha Mengetahui!) mengetahui sesuatu hanya setelah terjadinya sesuatu itu. Orang-orang Syiah menyebutnya sebagai akidah al bada’. Abu Abdillah berkata, “Seseorang belum dianggap beribadah kepada Allah sedikit pun, hingga ia mengakui adanya sifat bada’ bagi Allah.” (Ushulul Kafi fi Kitabit Tauhid: 1/331). 

5. Yahudi berkata “Tidak layak (tidak sah) kerajaan itu melainkan di tangan keluarga Daud.”    (Yehz 37; Amos 9). Syiah berkata, "Tidak layak Imamah itu melainkan pada Ali dan keturunannya.” (Ibid,hlm.120).

6. Yahudi menghalalkan darah setiap muslim (Talmud, hal. 21) . Demikian pula Syiah, mereka menghalalkan darah Ahlussunnah/Sunni (`Ilal al-Syara’i` hal.601, cetakan Najaf dan al-Anwar al-Nu`maniyyah 2/307).

7. Yahudi tidak menetapkan adanya jihad hingga Allah mengutus Dajjal (Jeneral Fuad Rif’at Atlakhan, Islam dan kaum Bani Israel). Syiah Rafidhah mengatakan,”Tidak ada jihad hingga Allah mengutus Imam Mahdi datang.” (Fajr al-Islam, m/s 270)

8. Orang-orang Yahudi memberikan kepemimpinan kepada anak keturunan Nabi Harun as, bukan keturunan Nabi Musa as. Demikian pula orang-orang Syiah, mereka memberikan kepemimpinan kepada keturunan Al-Husein ra, bukan Al-Hasan ra (Bihar al-Anwar, Jil. 25:249).

9. Syiah Imamiyah menetapkan 12 imam mereka untuk menyerupai jumlah pemimpin dari kalangan Bani Israil (Al-Maidah: 12).

10. Orang-orang Yahudi membenci Jibril as (Al-Baqarah:97). Adapun Syiah menuduh Jibril as berkhianat (Ibn Qayyim Al Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis).

11. Yahudi sangat keras memusuhi kaum Muslimin (Al Maidah: 82). Demikian pula dengan orang-orang Syiah, sangat memusuhi ahlus sunnah waljamaah, bahkan menganggap mereka sebagai najis (al-Anwar al-Nu`maniyyah 2/306).

12. Yahudi dan Syiah, keduanya tidak bersifat adil dalam memberikan kecintaan dan kebencian. Di satu sisi, Yahudi bersikap berlebih-lebihan (ghuluw) terhadap sebagian nabi dan orang-orang soleh mereka. 

Mereka menempatkannya sebagai sembahan yang diagungkan. Seperti perkataan Yahudi yang dikutip dalam al Quran, “’Uzair anak Allah.” (At-Taubah: 30). Namun di sisi lain, mereka mencela sebahagian nabi dan menuduh mereka sebagai penjahat. Demikian pula dengan Syiah, yang berlebih-lebihan mengagungkan Ali ra dan sebahagian keturunan beliau. Namun di sisi lain, mereka mencela sahabat dan kaum Muslimin dengan menuduh mereka munafik dan kafir. 

Juga beberapa lagi persamaan seperti yang dipapar dalam video di bawah:


Firman Allah swt yang bermaksud: "Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada yang disembah selain dari Allah, dan kepada Taghut, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir bahawa mereka (kaum musyrik itu) lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah; dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya." (An-Nisaa’: 51-52). 

Kesimpulannya:  Syiah Imamiyah= Yahudi a.k.a. senjata Yahudi untuk menindas dan menghapuskan umat Islam.

Sumber:
http://ilike-concept.blogspot.com/2011/04/persamaan-syiah-dengan-yahudi-dan.html
http://abuthalhah.wordpress.com/2009/07/20/antara-yahudi-dan-syiah/
http://rafidhah.wordpress.com/2007/02/24/syiah-yahudi/
http://ikhwan85.blogspot.com/2011/01/awas-syiah-rafidhah-hampir-menakluk.html
http://www.albakriah.com.my/index.phpoption=com_content&view=article&id=300:talmud-cetuskan-keganasan-yahudi&catid=14:artikel-pilihan&Itemid=37 

Terima kenyataan ini dan marilah kita perangi Syiah Imamiyah!
~menuju cintaNya~

No comments:

Post a Comment