August 23, 2011

Sirah Nabawiyyah: Kenapa Perlu Tahu?


Bismillahirrahmaanirrahim...

Sirah Nabawiyyah atau dalam bahasa adalah disebut sejarah/perincian hidup berkenaan Rasulullah saw. Di dalam buku Sirah Nabawiyyah- Insan Teladan Sepanjang Zaman ada menghuraikan beberapa kepentingan mempelajari sirah Nabawiyyah. Antara kepentingan tersebut ialah untuk:

1- Mendalami ajaran Islam
Islam ialah satu ajaran melalui wahyu Allah swt, ia tidak akan dapat difahami oleh kebanyakan manusia jika tidak ada contoh yng dapat dilihat. Nabi saw bukan sahaja sebagai pentafsir wahyu Allah, malah menjadi model yang menggambarkan hakikat al-Quran itu sendiri. 

2- Memahami peranan taufiq dalam kehidupan nabi saw
Nabi Muhammad saw mendapat sokongan penuh dan taufiq dari Allah swt. Hal ini bererti, Allah telah menyelaraskan segala gerak kerja, sikap dan pemikiran, tuturkata dan diam nabi saw. Bahkan segala-galanya adalah suatu yang telah diprojekkan oleh Allah untuk nabi saw menghadapi tugas besar sebagai Rasul. 

3- Menerima hakikat bahawa nabi saw adalah contoh ikutan terbaik
Antara tujuan Allah mengirimkan RasulNya ke dunia ini supaya manusia seluruhnya dapat menemui gambaran yang paling sempurna dalam tiap-tiap bidang kehidupan, melalui contoh terbaik yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad saw. Sebelum manusia dapat melihat perlembagaan bertulis di mana-mana di dunia ini, maka pada diri Rasulullah saw itu merupakan perlembagaan yang bergerak. 

4- Memperoleh sokongan padu dalam mentafsir kandungan Al-Quran
Begitu banyak ayat al-Quran yang hanya dapat ditafsir dan dijelaskan oleh isu-isu dan situasi yang berlaku di zaman nabi saw, terutamanya sikap dan pendirian nabi sendiri adalah dirujuk untuk suatu penjelasan terhadap isu dan keadaan tersebut (yakni pada zaman nabi saw) bagi mendapatkan tafsiran sebenar. Oleh itu, adalah sukar bagi seseorang untuk memahami al-Quran sekiranya mereka tidak mempelajari sirah Rasul saw, meskipun mereka menguasai bahasa Arab. 

5- Memastikan keadilan dan kemanusiaan dalam peperangan
Strategi peperangan yang diatur oleh nabi saw mengandungi pelbagai kaedah yang mengutamakan kemanusiaan, yang menjamin dan memelihara alam sekitar. Orang-orang tua, wanita dan kanak-kanak adalah golongan yang mendapat jaminan selamat dari senjata tentera Islam. Demikian juga larangan terhadap pemusnahan rumah-rumah ibadat, pokok-pokok dan persekitaran. 

6- Sirah Nabawiyyah sebagai paksi sejarah dunia
Sirah Nabi Muhammad saw merupakan paksi yang asas dalam gerakan sejarah yang agung, menjadi satu kemuliaan kepada kaum muslimin walaupun berlainan bahasa dan negara. Jika diperhatikan dengan mendalam sebarang peristiwa besar yang berlaku di dunia sehingga kini, kita akan dapati bahawa ia berputar dalam lingkungan sama ada kerana menyokong ajaran nabi saw ataupun menentangnya. Contohnya krisis di rantau Balkan, Bosnia; penawanan Kuwait oleh Iraq; dan krisis di Palestin. 

7- Menzahirkan kebejatan jahiliyyah dan keindahan Islam
Penglibatan umat Islam dalam bidang penulisan ialah dimulai dengan pencatatan sejarah, iaitu tidak tertakluk kepada penulisan sejarah Islam sahaja, bahkan termasuk juga sejarah jahiliyyah. Tujuan mereka menulis sejarah jahiliyyah itu ialah untuk menjadi perbandingan betapa keji dan buruknya budaya hidup kaum jahiliyyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. Suasana keji hasil dari kehidupan manusia tanpa bimbingan wahyu, sungguh lebih menyerlahkan lagi pemerhatian umat manusia terhadap ajaran Islam. Dengan perbandingan itu, sudah pasti kebaikan dan keindahan Islam yang dibawa oleh nabi saw semakin jelas.Buku: Sirah Nabawiyyah- Insan Teladan Sepanjang Zaman...menyuburkan kecintaan ummah kepada sunnah Rasulullah saw. 
Penulis: Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat
Penerbit: Nufair Street Sdn. Bhd
Harga: SeM RM29.90 Sbh/Srwk RM32.90
Jumlah muka surat: 544

~menuju cintaNya~

No comments:

Post a Comment