September 7, 2011

Sirah Nabawiyyah (3): Urwah Bin Zubair-Penulis Terawal Sirah


Bismillahirrahmaanirrahiim...

Kebanyakan ahli sejarah mendapati bahawa kemungkinan besar orang yang mula-mula menukilkan sirah Nabi saw ialah Urwah bin Zubair (meninggal 92H). Ini menunjukkan bahawa pembukuan sirah Nabi saw telah dilakukan lebih 2000 tahun yang lalu.

Pencatatan hadis pada zaman Nabi saw sebenarnya ditangguhkan apabila baginda memerintahkan supaya tidak menulis selain al-Quran sehinggalah suatu keadaan yang tenang dicapai. 

Suatu keadaan tenang yang dirasai oleh Nabi saw ialah apabila baginda sudah benar-benar yakin bahawa para sahabat sudah cukup mahir dari segi memahami uslub dan kaedah bahasa al-Quran, sehingga tidak mungkin ia boleh bercampur antara sabda Nabi saw dengan ayat al-Quran, sekalipun diletakkan dua catatan antara hadis dan al-Quran secara bersama, para sahabat masih dapat membezakan antara keduanya.

Apabila keadaan tenang ini dicapai, penulisan hadis-hadis Nabi saw dilakukan secara serius atas arahan Nabi saw sendiri yang mengkehendaki supaya ia dilakukan dengan teliti dan sempurna.

Adapun penulisan sejarah Nabi saw dan perjuangan baginda secara umumnya, adalah terlewat jauh masanya berbanding dengan penulisan yang dilakukan terhadap hadis-hadis Nabi saw. Bagaimanapun sejarah Nabi dari sudut perbualan dan perbincangan dari mulut ke mulut adalah sentiasa berlegar di kalangan para sahabat sejak awal kehidupan mereka bersama Nabi saw yang sentiasa seiring dalam perjuangan baginda mengembangkan Islam.
~menuju cintaNya~

No comments:

Post a Comment